Đồng 5 bảng Anh 'có giá tới 20 ngàn bảng'

Đồng 5 bảng Anh 'có giá tới 20 ngàn bảng'

Trên thị trường hiện có bốn tờ 5 bảng Anh rất đặc biệt, trên mỗi tờ có chạm trổ một bức hình chân dung bé tý nữ văn sỹ Jane Austen, được thực hiện bởi nghệ sỹ nổi tiếng Graham Short.

Tác phẩm mới nhất của ông là hình Nữ Hoàng được chạm trổ trên đầu ghim, đã được bán ra với giá 100 ngàn bảng.

Mỗi tờ 5 bảng trong số bốn tờ được ông chạm trổ lần này một khi được tìm thấy có thể đem bán đấu giá trên mạng và đem về cho chủ nhân tới 20 ngàn bảng Anh.