Chìa khóa hạnh phúc nằm ở đâu?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chìa khóa hạnh phúc nằm ở đâu?

Đâu là bí mật của hạnh phúc? Theo một nghiên cứu mới, có tiền chưa chắc đã làm người ta hạnh phúc hơn.

Trong khi đó sức khỏe tinh thần và một mối quan hệ tốt có ảnh hưởng lớn đến mức độ hạnh phúc của nhiều người.

Kết quả nghiên cứu của trường London School of Economics được đưa ra sau khi khảo sát trên hơn 200.000 người về những yếu tố khác nhau gây ảnh hưởng tới niềm hạnh phúc của họ.