Ở thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ở thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc

Ô nhiễm không khí được cho là nguyên do của hàng triệu ca tử vong sớm mỗi năm.

Trong tháng qua, Thạch Gia Trang bị đánh giá là thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc.

Người dân nơi đây kể, trẻ con bị ho hắng là chuyện thường gặp.