Vạn Lý Trường Thành nhìn từ trên cao – góc quay từ camera bay

Vạn Lý Trường Thành nhìn từ trên cao – góc quay từ camera bay

William Lindesay đã đạt được ước mơ cả đời là được nhìn toàn bộ Vạn Lý Trường Thành từ trên cao.

Trong 60 ngày, ông cùng con trai đi ngang vùng Bắc Trung Quốc và Mông Cổ để quay phim.

"Chúng tôi có ý tưởng ghi hình toàn bộ Vạn Lý Trường Thành từ trên cao. Nó có kích thước gây kinh ngạc và xứng đáng được trưng ra những nét đẹp nhất."

William từng sống ở Trung Quốc 30 năm và nói ông làm vậy "chỉ vì Vạn Lý Trường Thành".

Ông bắt đầu đam mê bức tường thành sau khi nhìn thấy nó trên bản đồ, khi ông còn ở Anh. William đã nghiên cứu kỹ lưỡng và viết một số cuốn sách về Vạn Lý Trường Thành.