Bình luận trước chuyến đi của TBT Trọng sang TQ

Bình luận trước chuyến đi của TBT Trọng sang TQ

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thăm Trung Quốc lần đầu tiên từ khi được bầu lại tại Đại hội 12.

Chuyến thăm, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, diễn ra từ 12 đến 15/1.

Nhà nghiên cứu chính trị từ Hà Nội, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chỉ ra rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có ý nghĩa quan hệ giữa hai nhà nước.

"Đây cũng là dịp hai nước nhìn lại quá trình quan hệ với các bước thăng trầm, hướng đến thời gian tới làm sao để quan hệ được củng cố theo chiều hướng tốt," theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp.

Trong khi đó, từ Đại học Vinh, ông Nguyễn Hữu Quyết, nhận bằng tiến sĩ từ Viện Nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS), có vẻ lạc quan hơn.

Theo Tiến sĩ Quyết, kinh tế song phương có thể giúp giảm căng thẳng.

"Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu thứ hai của Việt Nam. 2017, hai nước sẽ tập trung đẩy mạnh thương mại, giảm nhập siêu cho Việt Nam. Khi kinh tế nóng, nó sẽ giúp làm ấm quan hệ chính trị."