Ông bà Trump đã tới Nhà Trắng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ông bà Obama đón ông bà Trump ở Nhà Trắng

Ông bà Trump đã tới Nhà Trắng và được ông bà Obama ra đón.

"Thật là vui đã gặp ông bà. Xin chúc mừng", ông Obama nói với ông Trump và vợ ông là bà Melania.

"Thật tuyệt vời," ông Trump nói.