Phút Giao thừa tại trung tâm Hà Nội

Giây phút chào đón năm mới Đinh Dậu tại khu vực Nhà Hát Lớn, trung tâm Thủ đô.

Video do nhà báo tự do Phạm Cao Phong gửi cho BBC Tiếng Việt.