Sinh viên Hồi giáo và lệnh cấm nhập cảnh Mỹ

Sinh viên Hồi giáo và lệnh cấm nhập cảnh Mỹ

Nhiều sinh viên Hồi giáo đang theo học tại Mỹ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Tiến sỹ Mohammed Gibreal, người Syria, nói visa của anh sắp hết, và nếu không được gia hạn thì anh không biết rồi mình sẽ phải đi đâu.

Layth Baheej là người Iraq. Cô nói bốn anh chị em của cô đã thiệt mạng tại Iraq do chiến tranh. Cô thấy lệnh cấm thật bất công, bởi những người như cô đã giúp cho chính phủ Mỹ trong suốt nhiều năm.

Shayen Ahmed, người Pakistan, cảm nhận được hai mặt khác nhau của nước Mỹ, “Một mặt là sợ hãi, một mặt là hy vọng.”

Armaghan Azhar, người Iran, lo sợ bởi: “Lúc này tôi thấy như mọi thứ đều chống lại mình. Tôi tin rằng tôi không thuộc về nơi này.”