Đám tang vui nhộn

Đám tang vui nhộn

Lễ hội 'Chôn vùi Pachencho', đánh dấu sự tái sinh, được tổ chức hàng năm tại Cuba từ suốt 30 năm nay nhằm đánh dấu việc kết thúc mùa lễ hội giả trang.

Trong nghi lễ có cảnh một người đàn ông giả chết, rồi sống lại khi được tưới rượu rum lên mặt.