'Nhắc lại lịch sử là chuyện nghiễm nhiên'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ngày 17/02: 'Nhắc lại lịch sử là chuyện nghiễm nhiên'

Giám đốc Dự án Sách hóa Nông thôn cho rằng việc nhắc lại lịch sử là chuyện 'nghiễm nhiên', và sách giáo khoa cần đề cập đến 'thảm sử' của dân tộc.

Trả lời phỏng vấn của BBC Tiếng Việt hôm 17/02, ông Nguyễn Quang Thạch nói, "chúng ta phải nỗ lực thôi, nếu trong hệ thống sách giáo khoa chưa có thì phải tạo áp lực xã hội, tạo dư luận để người ta phải đưa vào".

Ông Thạch cũng cho rằng, lịch sử cũng cần được lan truyền trong đám đông, trong dân chúng từ những người có hiểu biết, với tư cách công dân.

Xem toàn bộ phỏng vấn tại: https://www.youtube.com/watch?v=_fsN9vLHrfA&t=677s

Ảnh: Cuộc chiến biên giới Việt Trung

'Bị câu lưu vì tưởng niệm 17/2'