Sử gia Hà Văn Thịnh nói về sự kiện 17/2/1979
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ông Hà Văn Thịnh nói về sự kiện 17/2/1979 (phần I)

Nhà sử học Hà Văn Thịnh từ Đại học Huế chia sẻ với BBC về sự kiện cuộc chiến tranh nổ ra ngày 17/2/1979 trên biên giới Việt- Trung và việc giảng dạy, nghiên cứu, làm sách giáo khoa ở Việt Nam (phần I).