Chia tay gấu trúc Bao Bao

Bao Bao là một trong nhóm vài con gấu trúc bé còn sống sau khi chào đời tại Sở thú Quốc gia ở Washington DC.

Gấu trúc nổi tiếng là khó nuôi trong môi trường nhân tạo.

Tất cả các con gấu trúc ở Mỹ đều là do Trung Quốc cho mượn và phải được trả lại cho Trung Quốc trước khi bốn tuổi.