Chia tay gấu trúc Bao Bao

Chia tay gấu trúc Bao Bao

Bao Bao là một trong nhóm vài con gấu trúc bé còn sống sau khi chào đời tại Sở thú Quốc gia ở Washington DC.

Gấu trúc nổi tiếng là khó nuôi trong môi trường nhân tạo.

Tất cả các con gấu trúc ở Mỹ đều là do Trung Quốc cho mượn và phải được trả lại cho Trung Quốc trước khi bốn tuổi.