Cựu Đại tá Bùi Tín nhắc lại vụ biến động Quỳnh Lưu 1956

Cựu Đại tá Bùi Tín nhắc lại vụ biến động Quỳnh Lưu 1956

Mảnh đất Xô Viết Nghệ Tĩnh lưu trong lịch sử cách mạng vô sản vào năm 1956 là nơi xảy ra một cuộc phản đối của người dân Công giáo.

Hai năm sau khi hoà bình trở lại ở miền Bắc Việt Nam, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đưa bộ đội vào chống lại người dân phản đối Cải cách Ruộng đất.

Ông Bùi Tín, cựu Phó tổng biên tập báo Nhân Dân, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện sống tại Paris kể lại về vụ Quỳnh Lưu.

Cộng tác viên Phạm Cao Phong và Christine Nguyễn thực hiện từ Paris.