Phát hiện bảy hành tinh mới quanh quỹ đạo sao Trappist-1

Phát hiện bảy hành tinh mới quanh quỹ đạo sao Trappist-1

Hy vọng tìm ra sự sống ngoài vũ trụ và một nơi ở mới cho con người dường như đang gia tăng.

Các nhà thiên văn vừa phát hiện bảy hành tinh có cỡ giống như Trái đất đang bay quanh quỹ đạo của một ngôi sao mang tên Trappist-1.

Ba trong số các hành tinh này là nằm trong vùng được xem là "có thể có sự sống" theo tiêu chuẩn thông thường.

Các nhà nghiên cứu cho biết tất cả bảy hành tinh này đều có khả năng có nước ở dạng chất lỏng trên bề mặt của chúng tùy thuộc vào các đặc điểm khác nữa của các hành tinh này.