Gia đình Hương: 'Mong được xét đúng người đúng tội'

Gia đình Hương: 'Mong được xét đúng người đúng tội'

Bà Nguyễn Thị Vỵ, 54 tuổi, mẹ kế của Đoàn Thị Hương, nói gia đình mong giới chức xem xét kỹ xem nghi phạm vụ Kim Jong-nam "có bị ai lừa lọc không".

Bà nói gia đình không ai biết gì về những hành động của Hương, và nếu quả thực nghi phạm có tội thì "phải chịu tội thôi".