Sự khác biệt thể chế giữa hai nước Nam, Bắc Hàn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phóng viên BBC nói về những điều khác lạ ở Bắc Hàn

Nhà báo Hồng Nga, người đã tới thăm Bình Nhưỡng năm 2015, và nhà báo Nguyễn Giang, vừa trở về sau chuyến thăm Nam Hàn hồi giữa tháng Hai 2017, thảo luận về đời sống chính trị, xã hội ở Bắc Hàn.