Ông Trump nên nhớ 'báo chí là quyền lực thứ tư'

Nhà nghiên cứu chính trị Vũ Cao Phan từ Đại học Bình Dương phân tích về quan hệ giữa chính quyền Trump và giới báo chí, truyền thông và cho rằng Tổng thống Mỹ nên ghi nhớ báo chí là quyền lực thứ tư.