Cách thức vụ ám sát 'rất thiếu chuyên nghiệp'

Cách thức vụ ám sát 'rất thiếu chuyên nghiệp'

Nhà báo Võ Trung Dung từ Paris, Pháp bình luận về 'vụ ám sát ông Kim Jong-nam' và cho rằng cách thức vụ việc được tiến hành 'rất thiếu chuyên nghiệp'.