Cách thức vụ ám sát 'rất thiếu chuyên nghiệp'

Nhà báo Võ Trung Dung từ Paris, Pháp bình luận về 'vụ ám sát ông Kim Jong-nam' và cho rằng cách thức vụ việc được tiến hành 'rất thiếu chuyên nghiệp'.