VN có thể bảo hộ nghi phạm, công dân Đoàn Thị Hương thế nào?

PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao từ Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển bình luận về phản ứng của Việt Nam trong vụ 'ám sát Kim Jong-nam' và khả năng của nước này trong việc bảo hộ cho nghi phạm Đoàn Thị Hương sau khi người này được xác định là công dân VN.