Gấu trúc Qi Yi quấn quýt với người trông nom vườn thú

Video một chú gấu trúc lăn vào ôm chân người trông nom chăm sóc chú tại Trung Quốc đã được hơn 163 triệu lượt xem trên Facebook chỉ sau 4 ngày được đưa lên.

Chú gấu trúc Qi Yi sống tại Cơ sở Gây giống Gấu trúc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, thuộc miền tây nam Trung Quốc.