Hổ Siberia vồ drone được sử dụng giúp chúng luyện tập

Hổ Siberia vồ drone được sử dụng giúp chúng luyện tập

Hãy xem một con hổ Siberia tại Trung Quốc vồ được một chiếc drone đang bay là là trên không trung như thế nào.

Những người coi trông hổ tại tỉnh Heilongjiang ở miền đông bắc Trung Quốc sử dụng drone như một hình thức cho hổ tập thể dục và luyện kỹ năng săn bắt của chúng vì họ cho rằng chúng ít hoạt động và hơi béo quá.

Nay thì có lẽ họ sẽ cần phải mua một chiếc drone mới…