Bà nội Kungfu

Bà nội Kungfu

Bà Trương Hà Tiên, võ sỹ Kungfu 94 tuổi, gây chấn động mạng internet ở Trung Quốc.

Đây có lẽ là người nhiều tuổi nhất vẫn đều đặn tập võ hàng ngày.