Webcam cho mèo
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sáng kiến chiếu hình mèo trên YouTube để giúp chủ nuôi lựa chọn.

Các bạn mua thú cưng như thế nào? Thông thường chắc là tới cửa hàng chọn trực tiếp?

Hai vợ chồng ông Chris Iansen ở Mỹ có sáng kiến chiếu hình mèo con trên mạng YouTube để người mua "nghiên cứu" trước và chọn mèo phù hợp.