Giải pháp giao thông gì cho Lam thành phố tắc nghẽn giao thông nhất thế giới?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Giải pháp gì cho LA, thành phố tắc nghẽn giao thông nhất thế giới?

Một nghiên cứu với hơn 1.000 thành phố trên thế giới đưa ra kết luận thành phố Los Angeles, bang California, có giao thông giờ tan tầm tồi tệ nhất.

Điều này chẳng có gì là đáng ngạc nhiên đối với các tài xế lái xe tại thành phố này.

Các chính trị gia ở California đang có các kế hoạch chi tiêu lớn để cải thiện hệ thống giao thông công cộng và giảm ô nhiễm.

#soIcanBreathe