Dựng tượng cô gái làm đối trọng ở Phố Wall để đề cao phụ nữ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dựng tượng cô gái làm đối trọng ở Phố Wall để đề cao phụ nữ

Tượng một cô gái trẻ có vẻ mặt cương nghị vừa được đặt ngay trước bức tượng con bò tót nổi tiếng tại khu vực tài chính ở thành phố New York.

Tác phẩm điêu khắc này do nghệ sĩ Kristen Visbal thực hiện với mục đích nhấn mạnh sự cần thiết có thêm phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong xã hội.

#FearlessGirl #WallStreet #Bull #Girl #GenderGap #Women