'Tiểu Picasso' ở trại tỵ nạn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cậu bé Afghanistan 10 tuổi có biệt tài vẽ tranh

Cậu bé Afghanistan 10 tuổi Farhad được người trong trại tỵ nạn gọi là 'Tiểu Picasso' nhờ tài vẽ tranh.