Dự luật nhập cư Mỹ 'siết chặt hơn'?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Luật nhập cư của Hoa Kỳ sẽ 'siết chặt hơn'?

Một luật sư người Mỹ gốc Việt từ Quận Cam, California cho rằng dự luật RAISE của Hoa Kỳ sẽ siết chặt nhập cư và nếu được thông qua, nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, trong đó có người Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Lân, văn phòng Luật Nguyễn Quốc Lân và cộng sự, nói với BBC Tiếng Việt rằng dự luật là nỗ lực không chỉ nhằm giảm thiểu người di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, mà cả người di dân hợp pháp.

Sắc lệnh nhập cư mới không bị chặn

Trump ký lệnh mới về nhập cư

Trump ban hành hướng dẫn mới về di dân

Chủ đề liên quan