Một phúc mặc niệm cho nạn nhân vụ tấn công London
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Một phút mặc niệm cho nạn nhân vụ tấn công London

''Để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tấn công vào ngày hôm qua và tất cả những người bị thương trong vụ tấn công này. Hãy mặc niệm một phút,'' ông John Bercow, Chủ tịch Hạ viện Anh nói vào lúc 9:30 sáng hôm 23/03.