Thăm đường giới tuyến chia đôi Nam Bắc Triều Tiên
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thăm đường giới tuyến chia đôi Nam Bắc Triều Tiên.

Khu phi quân sự DMZ nằm ở giữa hai miền Triều Tiên, theo lý thuyết vẫn đang trong tình trạng thời chiến.

Chủ đề liên quan