'Việt Nam cần xã hội hóa việc bảo vệ di sản'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Việt Nam cần xã hội hóa việc bảo tồn di sản'

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói về các giải pháp bảo tồn di sản văn hóa.

Trả lời phỏng vấn với BBC tại Huế, ông Phan Thanh Hải nói cần khuyến khích tinh thần yêu nước, yêu dân tộc của người dân để họ tự nguyện đầu tư vào bảo tồn di sản văn hóa.

"Chúng tôi cũng mong có những cơ chế phù hợp để doanh nghiệp tư nhân có thể đầu tư trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

"Nên có cơ chế thoáng để doanh nghiệp tư nhân có nguồn lực đầu tư vào để có bước đột phá nhằm trùng tu nhanh hơn và bảo vệ tốt hơn các công trình kiến trúc đã mất,' ông Hải nói thêm.