Giải cứu đàn voi
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đàn voi bị mắc kẹt đã được giải cứu thế nào?

Dân địa phương và các nhân viên cứu hộ động vật đã tìm cách cứu đàn voi đang mắc kẹt dưới vũng lầy ở Campuchia.