Đội đặc nhiệm toàn nữ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đội đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới

Hunter Troop thuộc quân đội Na Uy là tên đội đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới.

Các quân nhân tập luyện theo chế độ nghiêm ngặt không khác gì nam giới.