Biểu tình chống chính phủ tiếp tục ở Venezuela.

Biểu tình chống chính phủ tiếp tục ở Venezuela.

Tại Venezuela phong trào biểu tình chống chính quyền vẫn tiếp tục sang ngày thứ Hai 10/4. Lần này, cuộc biểu tình nhắm vào quyết định của Tòa án Tối cao Venezuela tước quyền lập pháp của Quốc hội.

Tuy quyết định này sau đó đã bị hủy, nhưng người dân vẫn tiếp tục biểu tình. Chính trị gia đối lập Freddy Guevara gọi đây là "cuộc kháng chiến".

(Video không có thuyết minh)