Tư liệu: Thử nghiệm siêu bom GBU-43/B hồi 2003

Tư liệu: Thử nghiệm siêu bom GBU-43/B hồi 2003

Hồi 2003, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố video ghi lại cảnh thử nghiệm bom Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB).

Hôm thứ Năm, Lầu Năm Góc cho biết đã lần đầu tiên dùng bom này, là loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ, để tấn công khu hầm ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Afghanistan.