Người Đài Loan nói "KHÔNG" với thịt chó

Người Đài Loan nói "KHÔNG" với thịt chó

Người Đài Loan sẽ không ăn thịt chó, thịt mèo nữa. Quốc hội đã ra lệnh cấm giết mổ chó mèo để ăn thịt. Những ai vi phạm sẽ bị phạt tiền, hoặc có thể bị tù.

Từ lâu nay, ăn thịt chó là chuyện phổ biến ở Đài Loan. Nhưng mọi sự nay đã thay đổi.