Trả tự do Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trả tự do Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức

Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh được trả tự do sau 6 ngày bị nhốt ở Đồng Tâm.

Một đại diện người dân thôn Hoành, ông Bùi Viết Hiểu, tuyên bố việc thả ông Đặng Văn Cảnh qua bản tường trình do chính ông Cảnh viết.