'Vụ Formosa nên rút kinh nghiệm từ vụ Đồng Tâm'

'Vụ Formosa nên rút kinh nghiệm từ vụ Đồng Tâm'

“Bài học Đồng Tâm là một bài học lớn cho cách giải quyết các vấn đề xung đột lợi ích ở Việt Nam, đặc biệt là nó cho thấy cần cải cách luật đất đai. Cần xem xét lại một cách nghiêm túc khái niệm ‘đất đai thuộc sở hữu toàn dân’,” Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC.

Trong vấn đề Formosa, ông Doanh cho rằng chuyện bảo vệ lợi ích của người dân “phải được thực hiện một cách dứt khoát”.

“Trường hợp Formosa, [giới chức] nên rút kinh nghiệm từ vụ Đồng Tâm, nên đối thoại, tiến tới tìm giải pháp, tạo sự đồng thuận, thống nhất chung giữa chính quyền và người dân.”

Cuộc phỏng vấn do Quốc Phương thực hiện tại Berlin, Đức, trong tháng 4/2017.