Cựu quan chức Hoa Kỳ lo ngại về Trump
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

100 ngày đầu của Trump: Lo ngại về hạt nhân

Một cựu quan chức chuyên trách chống phổ biến vũ khí hàng loạt lo ngại trước quan điểm của Donald Trump về vũ khí hạt nhân.

Ông Thomas Countryman, nguyên trợ lý ngoại trưởng chuyên trách an ninh quốc tế và chống phổ biến vũ khí hàng loạt bị buộc phải từ nhiệm ngay sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống.

Ông Countryman ví 100 ngày đầu làm tổng thống của ông Trump như theo dõi một cảnh quay chậm của "vụ tai nạn xe lửa".

Chủ đề liên quan