Vụ Đồng Tâm, kinh nghiệm xử lý nhìn từ nước Đức

Vụ Đồng Tâm, kinh nghiệm xử lý nhìn từ nước Đức

Kỹ sư Hồ Văn Phước, Tổng Giám đốc Công ty GeoBerlin từ CHLB Đức chia sẻ với Quốc Phương của BBC, về kinh nghiệm xử lý tranh chấp đất đai giữa nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp với người dân và giáo dân, nhân vụ việc ở Đồng Tâm vừa xảy ra vào mùa Xuân năm 2017.

Trao đổi diễn ra bên lề một Hội thảo về Lịch sử Di dân Việt Nam ở Berlin,