TS Lê Đăng Doanh bình luận về Hội nghị TƯ5

TS Lê Đăng Doanh bình luận về Hội nghị TƯ5

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) của Việt Nam bình luận về Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 đang nhóm họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa 12 và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Đinh La Thăng.