Dân Venezuela cho biết lý do biểu tình
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người dân Venezuela nói về lý do biểu tình

Những người biểu tình đã xuống đường tại Venezuela suốt hơn một tháng qua, nhưng họ muốn gì?

Phóng viên BBC đã hỏi một số những người tham gia biểu tình lý do tại sao họ tiếp tục xuống đường chống lại chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.