Sáng kiến 'Một vành đai một con đường'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường'

Chủ Nhật ngày 14/5, 28 nhà lãnh đạo từ các nước trên thế giới sẽ tụ hội về Bắc Kinh để thảo luận một kế hoạch khổng lồ với đầu tư hàng trăm tỷ đô la để cải thiện các liên kết thương mại toàn cầu.

Sáng kiến 'Một Vành đai, Một Con đường' nhằm thúc đẩy các tuyến giao thông giữa châu Á, châu Phi và châu Âu - là tối quan trọng đối với Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, có những quan ngại rằng nó che giấu những tham vọng khác của Trung Quốc ở nước ngoài.