Syria nhin
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Sự tàn phá đối với mạng lưới điện vì chiến cuộc ở Syria

Cuộc chiến tại Syria đã tàn phá mạng lưới điện tại đất nước này. Nhiều người dân đang sống trong cảnh không có điện.

Những hình ảnh từ không gian của Nasa, Cơ quan không gian Mỹ, cho thấy ánh điện mất dần trong những năm tháng chiến cuộc tại Syria.