Ai đã thắng trong những lần bắt tay với Tổng thống Mỹ Donald Trump?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ai thắng khi bắt tay Tổng thống Donald Trump?

Ai đã thắng trong những lần bắt tay với Tổng thống Mỹ Donald Trump?

Cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến hai ông bắt tay nhau mạnh tới mức các khớp xương dường như trắng bệch.

Ông Macron nói với truyền thông Pháp ông muốn "cho thấy ông sẽ không có những nhân nhượng nhỏ, không nhân nhượng kể cả có tính biểu tượng, nhưng ông cũng không muốn làm quá".

Mời các bạn xem một số hình ảnh Tổng thống Mỹ bắt tay và thậm chí cả từ chối không bắt tay các lãnh đạo mà ông từng gặp.