TS Hà Hoàng Hợp: 'Nước nào cũng phải lobby'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TS Hà Hoàng Hợp: 'Nước nào cũng phải lobby'

Nhà nghiên cứu chính trị Hà Hoàng Hợp bình luận về khả năng Việt Nam lobby (vận động hành lang) cho cuộc gặp của Thủ tướng Phúc với Tổng thống Trump và việc Hà Nội muốn mời ông Trump thăm VN cuối năm.

Nhân quyền Việt Nam dường như 'bị nhỏ đi'