Cuộc chiến sáu ngày làm thay đổi Trung Đông

Cuộc chiến sáu ngày làm thay đổi Trung Đông

Cuộc chiến kéo dài sáu ngày, từ 5 đến 10 tháng Sáu 1967, kết thúc với chiến thắng của Israel và bản đồ Trung Đông được vẽ lại.

Israel nói họ bị buộc phải tiến hành việc tấn công phủ đầu để cứu quốc gia non trẻ khỏi các mối đe dọa từ phía các nước Ả-rập, nhưng người Palestine coi đó là thời điểm bắt đầu của quá trình chiếm đóng dài 50 năm.

Kể từ 1967, Israel giữ các vùng đất chiếm được tại khu Tây Ngạn, Cao nguyên Golan, và Đông Jerusalem.

Họ rút khỏi Gaza, nhưng phong tỏa vùng lãnh thổ do các tay súng điều hành trong nhiều năm.

Hơn 60.000 người Do Thái kể từ đó đã chuyển tới các khu định cư ở Tây Ngạn và Đông Jerusalem.

Theo một thăm dò gần đây, gần hai phần ba người Do Thái Israel không coi việc chiếm khu Tây Ngạn là một dạng chiếm đóng.

Người Palestine gọi đó là "cướp đất".

Hành động để sinh tồn hay hành động cướp đất? Hai phe có những cách nhìn khác nhau về di sản cuộc chiến.