Vai trò của luật sư và niềm tin xã hội
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vai trò của luật sư và niềm tin trong xã hội Việt Nam

Một luật gia từ Anh Quốc cho rằng, nếu muốn duy trì công bằng và niềm tin trong xã hội, Việt Nam nên cân nhắc bỏ yêu cầu luật sư phải tố giác thân chủ.

"Thiết chế của mục sư và luật sư là để giúp khẳng định niềm tin trong xã hội. Vậy trong trường hợp này chúng ta có muốn duy trì niềm tin đó không?

"Đó là niềm tin rằng chúng ta có một chỗ để giãi bày, tin chắc rằng những gì mình nói ra sẽ không bị phản lại, sẽ không bị người khác dùng đó làm căn cứ để đập lại mình," Luật gia Hoàng Đức Thắng nói trong chương trình Bàn tròn thứ Năm.

Ông Thắng phân tích, nếu Việt Nam lo lắng về chuyện an ninh, có cách bảo vệ sự tồn vong của chế độ tốt hơn "mà người dân và lãnh đạo đều có thể làm là bảo vệ các giá trị nền tảng căn bản của xã hội".

Luật gia cũng giải thích về quan điểm vì sao không nên coi luật sư là một công dân, và vì sao Quốc hội Việt Nam nên cân nhắc bỏ khoản 3 điều 19 trong dự thảo sửa đổi Luật Hình sự.

Xem lại toàn bộ thảo luận đã được phát trực tiếp qua Facebook Live của BBC Tiếng Việt tại đây.