'Cải cách thể chế sống còn cho Đảng’
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

TS Lê Hồng Hiệp: 'Cải cách thể chế sống còn cho Đảng’

"Việt Nam không cần phải đi theo mô hình có chính trị gia quyền lực tuyệt đối như Trung Quốc vì Việt Nam muốn phân quyền hơn và tránh được sai lầm, độc đoán của cá nhân," Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp về chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore, nói với BBC.

Tuy nhiên, ông Hiệp cho rằng khi quyền lực bị phân tán thì cũng tạo ra thách thức là không có người lãnh đạo đủ mạnh để dẫn dắt hệ thống có tính đột phá và đó cũng là lực cản trong nỗ lực cải cách.

Cải cách thể chế, theo ông, là đụng tới một vấn đề sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Đụng tới thể chế có thể là có hai kết quả. Một mặt cũng có thể nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng nhưng mặt khác cũng có thể làm chệch hướng hoặc suy yếu cho bộ máy và có thể dẫn tới sự sụp đổ."

"Tôi nghĩ đó là lý do đằng sau việc chậm trễ trong cải cách thể chế. Tuy nhiên tôi nghĩ Đảng không còn sự lựa chọn nào khác," Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp nói.