Bamboo Fish trap Village
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Làng nghề làm lọp 'loay hoay tìm hướng mới'

Làng lọp (nơm) Dì Tho, ở Thới Long, Cần Thơ là làng nghề làm lọp lớn nhất Việt Nam nhưng đang đối diện nhiều thử thách.

Nhu cầu thu mua giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều người, từ vài trăm ngàn đồng tuột xuống còn chưa đầy 30 ngàn đồng mỗi ngày.

Hiện tại, số gia đình làm lọp tại làng Dì Tho chỉ còn chưa tới 20% so với hai năm trước.

Làng lọp Dì Tho đang loay hoay tìm hướng kinh tế mới.