Biến nước tiểu thành điện
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Khoa học gia biến nước tiểu thành điện cho điện thoại

Các khoa học gia tại Phòng thí nghiệm Bristol Robotics tại Anh vừa tìm ra cách biến nước tiểu thành điện.

Một loạt các ống xy-lanh được dùng để chứa đầy vi sinh có hoạt tính điện.

Những vi sinh vật này sống bằng nước thải và nước tiểu. Điện tử là sản phẩm phụ từ quá trình này và có thể được biến thành viện dùng sạc điện thoại hoặc thắp đèn điện.

BBC Click tìm hiểu thêm.